Skagsudde – fyren som flyttades till fastlandet

13 min

Skagsudde är den mest moderna större fyren i Västernorrland, byggd 1957. Tidigare låg Skags fyr på en ö utanför udden.

Vattnen kring Skagsudde är ökända bland sjöfolk. Tillsammans med Hanöbukten och Landsortsområdet anses denna del av Bottenhavet vara en av de värsta passagerna i svenska vatten.

Ytterst på Skagsudde, öster om Örnsköldsvik, ligger sedan 1956-57 en kombinerad fyr- och lotsplats med ett 26 meter högt fyrtorn. Skagsuddes fyr har aldrig haft särskilda fyrvaktare, utan lotspersonalen ansvarade för fyrens drift innan den helt automatiserades.

Ersatte gammal fyr

Skagsudde fyr, som fram till 2006 lyste med strålkastare av flygfyrstyp, ersatte Skags gamla fyr som låg på ön Gråklubben, på Skagsuddes östra sida. Den hade tänts 1871 och dess torn var en 18 meter hög så kallad ”Heidenstammare”, en fyr bestående av en fackverkskonstruktion i järn.  Lotsstationen låg före 1956 på ön Haraskär som ligger norr om Gråklubben.

Gamla fyrplatsen Skag på ön Gråklubben var en utsatt arbetsplats där vågorna ibland slog mot husen och fyren. Med tiden gjorde dock landhöjningen att fyrplatsen kom något längre upp från havets krafter.

Fartyg förliste

Några år före flytten av fyren från ”Klubben” till udden inträffade en uppmärksammad förlisning vid Skagsudde. Det var när Johnsonlinjens ”Colombia”, ett 135 meter långt lastfartyg, i november 1954, blev till vrak efter att ha felnavigerat. Colombias kapten avled i samband med händelsen.

Gamla fyren gick norröver

Den gamla fyren på Skag monterades ner av Sjöfartsverket och förvarades under en tid i ett förråd, innan den sattes upp i orten Jävre utanför Piteå – där den ännu står i närheten av E4.  En modell av Skags gamla fyr står dock på Skagsudde.

De övriga byggnaderna som fanns på Skags fyrplats finns dock kvar på ön Gråklubben och har nyligen restaurerats av öns ägare.