1,2 miljoner kronor - till skolorna i Kil

1:42 min

Kils kommun får 1,2 miljoner kronor i statsbidrag när regeringen satsar drygt 284 miljoner på att elevhälsan ska förbättras i den svenska skolan.

Regeringen vill förbättra elevhälsan på skolorna och pengarna de nu satsar ska gå till just det. Skolverket har fördelat 284 miljoner kronor mellan landets kommuner. De kommunala skolorna i Värmlands län får totalt 6,2 miljoner och mest får kil med 1,2 miljoner.

– Vi har tänkt utöka med en kurator till nu i höst och även anställa en socionom i en ny typ av tjänst. Men nu får vi mer pengar än vi räknat med, säger Tobias Axnemon, rektor på Sannerudsskolan i Kil, och fortsätter:

– Nu får vi sätta oss ner och fundera på vad som är det klokaste vi kan göra. Det kommer kanske innebära ytterligare anställningar och satsningar på fortbildning för personal.

Näst mest i Värmland fick Hagfors, 960.000 kronor. Enligt Tobias Axnemon är elevhälsan något man jobbat med att förbättra i Kil under det senaste året. Bland annat har man tagit in fler specialpedagoger berättar han.

– Jag tänker att det här är ett kvitto på att de ser att vi har ett pågående arbete, säger han om statsbidraget.

– Man vill bidra till arbetet som är. Det här med att vi utökat med personal, det har vi gjort utöver statsbidraget. Det här blir en extra skjuts i vårt framtida jobb för att göra skolorna i Kil ännu bättre.