Försvaret fråntogs ansvaret för vattenbombning av skogsbränder

2:28 min

Tidigare var det försvaret som hade ansvar för att det fanns räddningshelikoptrar som även kunde användas för att släcka skogsbränder, med kort varsel.

Den uppgiften togs bort när riksdagen röstade igenom ett nytt försvarsbeslut 2004. Något som få tycks känna till idag. 

– Jag ska inte utbilda min personal för att kunna hantera bränder och brandbekämpning med helikopter. Däremot så förstår ju vi också helikoptrarnas förträfflighet i händelse av skogsbränder och då har vi i försvarsmakten valt att ändå anskaffa ett antal brandtunnor till våra helikoptrar och även utbilda ett antal besättningar, säger Jonas Nellsjö, som är chef för helikopterflottiljen.

Försvarsmakten fråntogs alltså ansvaret för räddningshelikoptrarna 2004. Det övertogs av Sjöfartsverket, och där finns i dag de sex helikoptrar som saknar krokar att hänga upp säckar eller tunnor med vatten på, som Ekot rapporterat om.

I regeringens instruktion till försvaret står det i stället att:

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet

I klartext betyder det att försvaret inte får pengar för utrustning och utbildning i brandbekämpning, men att det inte är förbjudet för dem att ställa upp ändå.

När Jonas Nellsjö inventerar försvarets resurser för brandbekämpning ser det ut såhär:

Av de 15 Blackhawkhelikoptrarna har samtliga de krokar som behövs under helikoptrarna. På de nya NH90-helikoptrarna har två, tre stycken, av totalt 16, försetts med krokar. Alltså sammanlagt 18 helikoptrar med krokar.

Men det finns bara nio brandtunnor, det är de vattenbehållare som hänger i krokarna. Och det är bara åtta besättningar som utbildats i vattenbombning av skogsbränder. Av de åtta har sju erbjudit sig att avbryta semestern för att gå in och vattenbomba.

Helikoptrar kräver mycket teknisk service och därför har försvaret valt att inte köra alla helikoptrarna samtidigt.
 
 – Då väljer vi att använda våra helikoptrar balanserat så att vi hela tiden kan har två, tre helikoptrar uppe i de här brandområdena över tiden.
 
Som Ekot tidigare berättat är det minst ett 30-tal helikopterpiloter som erbjudit sig att avbryta semestern för att hjälpa till med släckningsarbetet, men fått nej av arbetsgivaren.

Detta framgår av inlägg i en chattgrupp för militärens piloter på whatsapp, alltså inte på försvarets intranet som Ekot tidigare uppgivit. Anledningen är att de inte utbildats i brandbekämpning. 

– Försvarsmakten vill ju använda helikoptrarna för att bekämpa elden i ett första läge, men är det så att Räddningstjänsten, via högkvarteret, begär att få helikoptrar för andra uppgifter, så är jag naturligtvis villig att ställa upp med de resurserna för det. Men just nu är min uppgift att stödja med brandbekämpning, säger Jonas Nellsjö