EU håller koll på de svenska skogsbränderna

1:19 min

Skogsbränderna i Sverige följs mycket nära av EU:s krisledningscentral som också samverkar med svenska myndigheter, det säger ansvarig kommissionär Christos Stylianides.

– Flera av EU:s medlemsländer är redo att hjälpa till ännu mer mer om Sverige kommer med specifika önskemål vilken slags hjälp man behöver, säger Christos Stylianides i en intervju med vår EU-korrespondent i Bryssel.

Christos Stylianides stabschef står i ständig kontakt med krisledningscentralen om bränderna i Sverige. En rad medlemsländer deltar i släckningsarbetet i Sverige, en insats som är en av de största hittills när det gäller EU-samarbetet säger han.

Utmaningarna när det gäller en sådan här stor insats, förutom språk och arbetsmetoder, räddningspersonal länder emellan, så handlar det också om samordningen mellan brandmännen på marken och dem som sköter släckningen via helikoptrar och flygplan.

– Även typen av träd som brinner i Sverige är annorlunda än vid skogsbränder i södra Europa, enligt Christos Stylianides som också är redo att inom kort åka till Sverige och följa släckningsarbetet på plats.

Enligt honom brådskar det nu också att EU:s medlemsländer kan komma överens om att göra gemensamma inköp av materiel mot naturkatastrofer som till exempel skogsbränder med inköp av flygplan, vattenpumpar men också bland annat fältsjukhus som kan komma att användas vid naturkatastrofer.

Kostnaden för de här inköpen beräknas till ungefär 200 miljoner euro, motsvarande runt 2 miljarder kronor, fram till 2020.

– Vi måste börja omedelbart för att vara operativa så snart som möjligt, säger EU-kommissionär Christos Stylianides.