Nyvunnet intresse hos Morgan Johansson för EU-samarbete

2:35 min

I början av året föreslogs att EU skulle ha gemensam utrustning för att bekämpa stora bränder och andra naturkatastrofer. Då var inrikes- och justitieministern Morgan Johansson kritisk till förslaget. Nu säger han att det är en förhandlingsfråga och att man närmar sig en lösning.

I den utrustning som föreslås att köpas in skulle brandbekämpningsflygplan ingå.

– Det är pågående förhandlingar som vi har nu, säger han.

Morgan Johansson tycker att brandförsvar i huvudsak är medlemsstaternas eget huvudansvar.

– Så hjälper vi varandra när det behövs, vilket sker i samband med den här branden. Men sedan när det gäller materiell och utrustning där EU kan tillföra ett mervärde, vilket gäller till exempel flygplan, finns det starka skäl att köpa in sådana i unionen.

Förslaget kom från EU-kommissionen och skulle kosta 280 miljoner euro under 2018 till 2020. I januari sade Morgan Johansson att han tycker att det blir för dyrt och att länderna istället bör ha egen beredskap.

Har du ändrat åsikt?

– Nej, det är samma hållning som jag har nu. Ska man bygga upp en EU-kapacitet, vilket jag tror kan behövas, får det inte bli så att medlemsstaterna tar det här som intäkt för att man ska kunna dra ner de egna resurserna. Det är vad vi har pekat på från svensk sida, säger han.

Morgan Johansson säger att förhandlingarna har pågått under våren och att han har löpande kontakt med EU-kommisionär Christos Stylianides som arbetar med den här typen av frågor. Inrikes- och justitieministern säger att han är säker på att han är säker på att man ska kunna hitta en gemensam lösning. Stylianides säger att det är bråttom.

– Vi måste börja arbetet med att skapa ett ramverk för gemensamt materiel omgående för att se det komma till nytta så fort som möjligt, säger Christos Stylianides till Ekot. 

EU-kommissionären får medhålla av Morgan Johannsson. Men den tidigare anmärkningen var som sagt prislappen, så vad får ett samarbete kosta?

– Det är klart att det får kosta något. Man måste ju ha en budget, men då måste den finansieras på ett bra sätt inom EU:s ramar.

Varför har inte det här gått att lösa tidigare?

– Det har pågått en diskussion sedan några år tillbaka, men ska man bygga upp det i EU så handlar det om att Europa som organisation ska ta på sig kostnader. Det har inte funnits några konkreta förslag innan det här presenterades, säger han.

Morgan Johansson anser att om EU införskaffar gemensamma flygplan för brandbekämpning så bör några av dessa placeras någonstans i Norden.