MÅNDAG Kl. 16.10: Nya strömavbrott befaras i Gudruns spår

Under måndagen kom kanske en inte helt positiv prognos rörande elförsörjningen. Kraftbolagen gör nämligen bedömningen att hushållen i södra Sverige kommer drabbas av nya strömavbrott eftersom många av dom träd som står kvar efter stormen Gudrun är skadade och riskerar falla över elledningarna när höststormarna kommer. I vårt område är området kring Rimforsa samt Åtvidaberg utsatta områden, berättade Eva Grönwall på E-on (tidigare Sydkraft).