Valet 2018 i Halland

Ola Johansson (C): "Begränsa rätten att överklaga byggande"

1:57 min

P4 Halland gör utfrågningar med riksdagspartiernas toppkandidater i Halland inför valet. Idag intervjuades Ola Johansson som står som etta på Centerpartiet i Hallands riksdagslista.

Ola Johansson (C) tycker att den viktigaste frågan för Halland är att få fart på bostadsbyggandet. Han vill se att det inte bara byggs kring städer och större tätorter utan även på landsbygden. Om rätten att överklaga byggande begränsades skulle det bli enklare att bygga bostäder menar Ola Johansson.

– Vi har sett en del okynnesöverklagande där parter som inte ens är sakägare hindrar ett bostadsbyggande på just landsbygden. Det tycker jag inte man ska kunna göra, säger Ola Johansson (C).

Lyssna på ljudklippet för att höra mer med Ola Johansson!