Kronoberg

Storvinnaren i supertorkan

1:25 min

Solen underlättar arbetet och gör det enklare att torka, producera och transportera torv. Det i sin tur innebär rekordår för torvindustrin.

Är det en bransch som inte drabbas av hettan och torkan så är det torvindustrin.

– Torv behöver sol att torka för. Det underlättar när mossan är torr så produktionen tar en dag istället för flera dagar, säger torvproducenten Jan Luttrén som bor strax utanför Rydaholm.

Torv används bland annat för odling och energi, men den används också inom djurhållning. Och nu när det är brist på halm och spån så ökar efterfrågan på torv menar Ingrid Kyllerstedt tf ordförande i branschförening Svensk Torv.