Dan Eliasson: "Lär kosta mer än 100 miljoner kronor"

2:29 min

100 miljoner kronor. Så mycket tror MSB:s generaldirektör, Dan Eliasson, att notan kommer att hamna på, för den hjälp med brandsläckning som andra EU-länder bidrar med.

– Det kommer att kosta stora belopp. 100 miljoner kronor skulle inte förvåna mig, när vi är färdiga med notan. Det beror på hur lång tid vi behöver ha det här stödet. Samtidigt är det otroligt betydelsefullt det här stödet, säger Dan Eliasson.

100 miljoner, stannar det där?

– Jag vet inte. Det här är en siffra som jag nämner. Ha det som ett riktmärke.
 
I går meddelande regeringen att kommuner som drabbats av extra kostnader på grund av skogsbränderna kommer att kompenseras av staten, med uppskattningsvis 300 miljoner. Till det kommer alltså kostnader för hjälpen från andra länder, med på uppskattningsvis 100 miljoner.

Anledningen till att Sverige tvingats begära så mycket hjälp från andra EU-länder och Norge, är bristen på egna helikoptrar och brandsläckningsplan. Och där måste det bli en ändring, säger Dan Eliasson.
 
– Vår förmåga att fälla vatten från luften måste förstärkas. Visst, vi kan få väldigt stora förstärkningar från EU, men vi måste vara snabbare, snabbare komma på det själva. Så nästa sommar måste vi ha bättre kapacitet.
  
Under eftermiddagen har regeringens så kallade krishanteringsråd haft ett möte, där chefer från de olika myndigheter som samverkar i släckningsarbetet lägesrapporterat till statssekreterare i regeringskansliet. I dag saknar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inte bara egna handfasta redskap att släcka skogsbränder.

MSB har egentligen inte heller något tydligt mandat för samordning i krislägen som detta. Dan Eliasson har själv tagit på sig rollen som spindeln i nätet, den roll han tycker att han borde ha.

– Det går inte att ändra system mitt under brinnande kris. Däremot har jag sagt mycket klart och tydligt till min uppdragsgivare att nu kommer vi att agera som om vi har ett nationellt mandat att samordna de här insatserna. Att göra prioriteringar, att förflytta resurser.

– Och hittills har ingen nationell aktör gjort några invändningar mot det arbetet. Jag har också sagt till regeringen, att om det här inte fungerar, då kommer jag att komma till er och begära förtydliganden genom beslut på ett eller annat sätt.

Du har med allas goda minne överskridit ditt mandat?

– Nej, inte överskridit mitt mandat. Jag har hårdtolkat det, verkligen, och dragit det så långt det bara är möjligt. Och alla som jag har pratat med hittills har tyckt att det var en bra idé.