Arbetsmiljön för personliga assistenter ska utredas

2:21 min

Regeringen vill utreda hur arbetssituationen för Sveriges personliga assistenter ser ut. Assistenterna, som jobbar med människor med funktionsnedsättningar, är en stor yrkesgrupp som har vuxit. Men den samlade kunskapen om hur de har det på jobbet är dålig.

– Bakgrunden är ju att vi inte har någon tidigare kartläggning av det faktiskt elfte största yrket i Sverige. Över 70 000 arbetar idag som personliga assistenter, säger Lena Hallengren är är ansvarig minister.

– Det finns ett behov av att veta hur de arbetar, hur deras behov ser ut. Det finns behov av att se till att skillnaderna inte är för stora, eller ens några, oavsett vem som är utövare - om det det är privat eller offentligt eller kanske utövaren själv, fort sätter Lena Hallengren.

Den ansvariga ministern konstaterar att det är den som behöver hjälp, brukaren, som avgör vem som ska arbeta hos honom eller henne som personlig assistent, och som också är arbetsgivare.

I ett fåtal fall anställer brukaren direkt, men de flesta personliga assistenter förmedlas via kommunen eller ett privat företag.

– Att vara anställd som personlig assistent innebär att man finns väldigt nära en människas privatliv, det är ju själva syftet. Att känna att både personkemin fungerar och att kunskap och kompetens finns, det är något att väga in när man tittar på arbetsvillkoren, säger Lena Hallengren.

– Man kan vara anställd av ett större eller mindre bolag, av en kommun eller ett kooperativ, men att man arbetsleds dagligen av brukaren eller dess anhöriga, det är en speciell situation och det vill vi gärna få belyst, fortsätter Lena Hallengren.

Felix Finnveden har varit personlig assistent i flera år. Han hoppar in och arbetar ibland, samtidigt som han är fackligt aktiv i Stockholm för Kommunal.

Det finns inga formella krav på utbildning för en personlig assistent, säger han och assistenterna är ofta visstidsanställda med begränsad anställningstrygghet:

– Jag tror det är väldigt mycket man inte säger eller berättar om som händer. Om dålig arbetsmiljö eller man är försiktig att ta upp grejer som kan bli konflikter, säger Felix Finnveden.

Så hur utsatta är ni, tycker du?

– Jag tror att det är väldigt olika. Man kan hamna hos en jättebra familj eller en jättebra brukare. Men man kan också ha det helt fruktansvärt på jobbet, tror jag. Eller man kan det, det vet jag, säger Felix Finnveden.

Och då kan man hålla tyst för man vill inte bli av med jobbet, menar du?

– Ja.

Hur vanligt är det, tror du?

– Jag tror att folk står ut med mycket mer än de skulle göra än om man hade en fast anställning, att det går mycket längre innan man till slut säger ifrån, säger Felix Finnveden, som tycker att det är jättebra att de personliga assistenternas arbetssituation ska kartläggas.

– Jag tycker att det är jättebra och jätteviktigt, för det är ingen som vet, säger Felix Finnveden.