Italienska brandplan skickas hem

1:53 min

De två italienska brandplanen som hjälpt till i släckningsarbete kommer nu att lämna Sverige och åka vidare mot Grekland för att bekämpa bränderna där.

Istället kommer Sverige att få låna ett bandbekämpningsplan av Turkiet.

EU kommer inte att ge någon mer hjälp i nuläget, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Totalt finns fyra brandbekämpningsplan kvar i landet och inom kommer kommer Turkiet skicka ett av sina brandbekämpningsplan. Men enligt MSB så räcker inte det.