Smärtlindring möjligt vid abort

Nu behöver kvinnor som gör en medicinsk abort inte ha ont - smärtan kan förebyggas med vanliga huvudvärkspiller utan att det leder till komplikationer. Det visar en studie vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 

Förra året genomfördes nära 34.500 aborter i Sverige. Av dem var drygt 17.000 medicinska aborter, där kvinnan får ett läkemedel, som får kroppen att själv stöta bort embryot. En del kvinnor känner ingen smärta, men andra får ont, ungefär jämförbart med att få ett missfall.

Hittills har det funnits farhågor om att vanliga huvudvärkspiller, som Ipren och Voltaren, skulle kunna hämma själva aborten, och på många håll i landet har de därför inte använts, säger Kristina Gemzell, överläkare på kvinnokliniken på Karolinska Sjukhuset i Solna utanför Stockholm.

- Tidigare har man trott att sådana preparat skulle motverka abortprocessen, säger hon. Men nu har vi visat att det går att ge smärtbehandling innan smärtan kommer igång och att det går att förkorta själva abortprocessen.

Slipper morfinliknande preparat
Nu kan många kvinnor slippa injektioner med morfinliknande preparat, som på en del sjukhus varit det som stått till buds när smärtan satt in under aborten.

I de forskningsstudier som finns kring medicinsk abort handlar väldigt litet om smärtlindring, och Kristina Gemzell misstänker att gamla fördomar ligger bakom.

- Det har hängt kvar ett synsätt att den som är oönskat gravid och vill genomgå abort  får ta smärtan som ett straff, säger Kristina Gemzell.