Lyckseles industrihusbolag får ny bolagsordning

Kommunens lån till inudstrihusbolaget har dömts som felaktiga av länsrätt och kammarrätt, men nu ändras ändamålet för industrihusbolaget bl.a. för att det skall bli möjligt att föra över lönsamma fastigheter till det förlusttyngda bolaget.

Lyckseles kommunala industrihusbolag har fått en ny bolagsordning.

Det som är nytt är att industrihusbolagets verksamhet i framtiden även ska omfatta att köpa, sälja och hyra ut lokaler till handel- och tjänsteverksamhet. I den tidigare bolagsordningen omnämndes endast hantverk och industri som målgrupp för AB Lycksele Industrihus. Nu finns möjligheten att föra över en del av kommunens lönsamma fastighetsbestånd till industrihusbolaget för att förbättra ekonomin där.

Lycksele kommun har tidigare i år fått bakläxa i Läns- och Kammarrätten efter beslut att låna ut pengar till industrihusbolaget. Men nu har kommunfullmäktige alltså ändrat bolagsordningen för att sådant ska bli möjligt.