PTS väntas säga nej till alternativt 3G-nät

Snart skall PTS avgöra om mobiloperatörerna skall slippa kravet på att fortsätta att bygga ut sina mobilnät för 3G-telefoni på landsbygden. På myndighetens bord finns nu flera förslag på alternativa lösningar och tekniker som innebär att mobilbolagen sparar flera miljarder kronor. Men enligt Ekots källor är det mycket som talar för att myndigheten kommer att säga nej till mobiloperatörernas förslag.

Mobiloperatörerna 3 och Vodafone, som fick tillstånd för 3G-telefoni, vill slippa att bygga ut näten så mycket som de lovat. Därför vill de nu samarbeta med konkurrenten, Nordisk Mobiltelefon, som nyligen fick en licens för att bygga ut ett mobilnät anpassat för glesbygd. Genom ett sånt samarbete skulle bolagen slippa att investera ytterligare flera miljarder kronor i utbyggnaden av 3G-näten.

Annan teknik
Problemet är att det nätet skall byggas med en helt annan teknik än den som Vodafone och 3 använder i sina egna mobilnät och att det bland annat innebär att man troligen inte kan använda samma mobil i stan som på landsbygden. Lösningen är då att erbjuda två olika telefoner, menar operatörerna.

Marianne Treschow generaldirektör på PTS, vill inte spekulera i hur PTS styrelse kommer att besluta, men säger ändå att det finns vissa centrala krav.

– Det vi tittar på är att det ska vara säkerställt att man ska ha en terminal, att näten kan prata med varandra och att man får den kvalitet som man förväntar sig av ett alternativ till 3G-utbyggnaden, säger hon.

Så ett krav är att man ska kunna använda en mobiltelefon vart man än åker?

– Ja, det är en försämring för konsumenten om det inte är på det sättet.

Men generaldirektören är bara en av ledamöterna i styrelsen. Andra ledamöter har tidigare förklarat att de tycker att kraven på mobiloperatörerna borde mildras, eftersom marknaden för mobiltelefoni förändrats de senaste åren.

Mycket talar för ett nej
Men trots det stödet är det dock mycket som talar emot Vodafone och 3, enligt Ekots källor. De båda bolagen har svårt att bevisa att deras lösning kommer att fungera och det är tydligt att kunderna kommer att få sämre service. Allt talar därför för att styrelsen avslår deras ansökan om att få tillståndsvillkoren förändrade.

Beslut i frågan kommer måndag den 3 oktober, enligt uppgifter till Ekot.

Thorbjörn Carlsson
thorbjorn.carlsson@sr.se