Ny miljöprövning om Hallandsåsen

Banverket har lämnat in en ansökan om att få leda ut tre gånger så mycket vatten ur Hallandsåsen som det nuvarande tillståndet medger.
Det var i förra veckan som regeringen gav klartecken till ett fortsatt bygge av tunneln genom Hallandsåsen. Tunnlarna ska kläs in i betong, men även viss användning av tätningsmedel kan behövas. De skador som kan bli följden när grundvattennivån sänks kraftigt är sinande brunnar och att bäckar, våtmarker och sumpskogar på åsen torkar ut, enligt Banverkets ansökan till miljödomstolen i Växjö.