Skogsbränderna i Hälsingland

22 förstörda byggnader visar fastighetsinventering

2:25 min

Under torsdagen har 38 byggnader inventerats och 22 av dem är förstörda, 16 står kvar. Men det är ändå bättre än befarat.

– Alla byggnader är brända men 16 av dem står kvar. säger Robert Nilsson, som är restvärdesledare och som inventerat fastigheterna under dagen. 

Inget av husen som drabbats av branden är permanentboende. 

- Men det  ser trots allt ser bättre ut än vad man hade kunnat vänta, säger Robert Nilsson.