Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) - hur fungerar det?

Med anledning av de stora bränderna som just nu drabbar Sverige så har vi fått en del frågor om VMA. Här förklarar Mårten Randberg, chef för trafikredaktionen hur allt fungerar när ett VMA skickas ut och dras tillbaka.

Denna sommar har varit extrem på många sätt och vis och så även gällande de VMA som vi på Sveriges Radio sänder ut på uppmaning av räddningsledare på plats runt om i Sverige. Under juli månad (tom 26/7) har 21 VMA utfärdats och en rad meddelanden har alltså varit aktiva samtidigt.

Eftersom vi får en del frågor om detta så vill jag bara förklara de steg som tas och kommentera vart det ibland har uppstått frågor om vad som hänt.

1. Om en situation uppstår som kräver ett VMA kontaktar exempelvis räddningsledaren på plats SOS Alarm.

2. SOS Alarm verifierar att det  är en behörig person som begär VMA och kopplar omedelbart upp

Sändningsledningen på Sveriges Radio för ett trepartssamtal.

3. Tillsammans med den person som begärt VMA formulerar sedan Sveriges Radios sändningsledning meddelandet som ska skickas ut. Meddelandet innehållet en geografisk position, vad som hänt och vad berörda personer i området förväntas göra.

Det är inte alltid att denna kontakt leder till ett VMA. Det kan också bli aktuellt att det istället sänds som ett så kallat myndighetsmeddelande. Det kan handla om till exempel trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar eller liknande som i ett kort perspektiv inte bedöms vara livsfarliga. Dessa sänds oftast ut via trafikrapporter i Sveriges Radio.

4. När meddelandet är formulerat sänds det i Sveriges Radios samtliga kanaler. Det är Sändningsledningen i radiohuset i Stockholm som går in och bryter av det program som sänds.

5. Utöver att vi sänder det i samtliga kanaler i FM vidarebefordrar vi meddelandet till andra mediebolag som exempelvis SVT. Därtill skickar Sveriges Radio ut en push om meddelandet, lägger upp informationen både i appen Sveriges Radio Play och på webben.

6. Dessutom kan den som vill, hämta VMA-meddelanden digitalt genom vårt öppna API. Det är ett sätt för oss att bidra till att denna viktiga information sprids till flera aktörer.

Ett öppet API, eller Application Programming Interface som det står för ger användare möjlighet att använda vår data till t.ex. appar eller digitala tjänster.

7. Som komplement har räddningsledare möjlighet att begära att VMA-meddelandet skickas ut via SMS något som SOS Alarm ansvarar för. Men det ska ses som just ett komplement. Det kan exempelvis ta lång tid för SMS- meddelandena att komma fram till berörda, SMS-meddelanden kommer inte fram till alla telefoner som det sänts till och i vissa situationer, så som några timmars strömavbrott slutar mobiler och mobilmaster att fungera.

8. Slutligen ska faran över begäras. Förfarandet är det samma som när VMA begärs det vill säga behörig räddningsledare fattar beslutet och efter kontakt med sändningsledningen via SOS Alarm sänder vi informationen i FM samt avpublicerar det från våra digitala plattformar.

Sveriges Radio bestämmer inte när ett VMA är avblåst. Därför ligger alla VMA kvar till dess att vi fått begäran från räddningsledaren att ta bort det.

Det är kedjan vi följer. 

Om du själv nås av ett VMA ska du följa instruktionerna i det meddelandet som skickats ut. Och om du hör varningssignalen för VMA – tyfonlarmet som är mer känt under namnet ”Hesa Fredrik” ska du:

1. Gå inomhus

2. Stänga fönster, dörrar och ventilation

3. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Vid vissa tillfällen har det uppstått diskussion om att det tagit lång tid från det att tyfonen börjat ljuda tills dess att Sveriges Radio sänt ett meddelande. Det beror kort och gott på att tyfonlarm aktiverats utan att någon i förväg kontaktat oss på Sändningsledningen. Ingen begäran om VMA har funnits. Vid exempelvis ammoniakutsläppet i Ale tidigare i somras kom begäran om VMA först efter det att tyfonen dragits igång.

Jag hoppas att detta besvarar de frågor vi fått men skulle ni som läser detta ha fler frågor om VMA och vårt arbete med dessa, hör gärna av er till mig på mailen: marten.randberg@sverigesradio.se 

Mårten Randberg, chef trafikredaktionen

För att se aktuella VMA (26/7) klicka här.