Krav på bättre handikappanpassning

Socialminister Berit Andnor kan tänka sig att skärpa lagen när det gäller samhällets handikappanpassning så att funktionshindrade ska kunna kräva skadestånd av butiks- och restaurangägare om tillgängligheten är för dålig.

En skärpning av lagen behövs, tycker Karin Westerlund ordförande för De handikappades riksförbund:

– Det går framåt men det går väldigt långsamt framåt, om man ska följa de intentionerna och de som finns i den internationella planen som regeringen antog år 2000, så är halvtid nu och nu måste det sättas fart, säger hon.

Handlingsplan
För fem år sedan antog regeringen en handlingsplan som går ut på att Sverige ska vara handikappanpassat 2010. I planen ingår bland annat att offentliga platser och lokaler ska vara tillgängliga för funktionshindrade till dess. Men på den punkten återstår alltså mycket.

Hur det ser ut med den bristande tillgängligheten ska en diskrimineringskommitté reda ut. Den presenterar en rapport i början av nästa år.

Skärpt lag möjlig
Och om det då visar sig att arbetet går för långsamt är socialminister Berit Andnor inte främmande för att skärpa lagen för att skynda på utvecklingen:

– Visar det sig att det händer för lite så är inte jag främmande för att det behövs en skärpning, både när det gäller tillsynen men också när det gäller sanktionssystemet.

– Men det är ju min förhoppning naturligtvis att vi alla ska känna ett så stort ansvar för att skapa ett tillgängligt samhälle att det går framåt och något snabbare än vad det har gjort hittills, säger Berit Andnor.

Men vad säger du om hur det ser ut idag, tror du att det räcker?

– Jag kan inte ge ett klart svar på det idag utan jag vill avvakta den uppföljning och den utvärdering som vi just nu håller på med i socialdepartementet. Där följer vi upp hur långt vi har hunnit nu när vi har kommit till halvtid i genomförandet av den nationella handlingsplanen.

Åsa Sandler
asa.sandler@sr.se