Hälsocoaching - ny medicin på apoteket

Apoteket lanserar nu hälsocoacher. Det är specialutbildad apotekspersonal som ska ge vägledning och stöd till livsstilsförändring för att motverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

På omkring 150 apotek runt om i landet kan man mäta sitt blodtryck och sätta sig ner med en hälsocoach för att gå igenom sin livsstil och få konkret coachning. Här i Kalmar län kommer hälsocoacher att finnas på Apoteket Lejonet i Västervik och vid sjukhusapoteket i Kalmar.

Under hösten driver Apoteket en kampanj för att öka kunskapen om hur en ändrad livsstil kan minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och om hur man kan behandla högt blodtryck.

- Med blodtrycksmätningar och hälsocoacher kan vi ge stöd, rådgivning och uppmuntran för att inleda ett friskare liv, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket, i ett pressmeddelande.

Hela 1,8 miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck och av dessa beräknas 1,4 miljoner behöva behandling i någon form för att motverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

- Var åttonde svensk gör ingenting för att minska risken att få hjärt- och kärlsjukdomar. Många vet inte ens om att de har högt blodtryck. Ofta uteblir symptomen helt - tills en allvarlig komplikation tillstöter, säger Eva Fernvall.

Behandlingen av högt blodtryck handlar mycket om att ändra sin livsstil genom att till exempel stressa mindre, motionera, ändra kostvanor, sluta röka och snusa samt minska sin alkoholkonsumtion.

Cirka 800 000 personer med högt blodtryck behandlas med läkemedel, men behandlingen är bara framgångsrik i 20 procent av fallen. Många är osäkra på de läkemedel de ordinerats och använder därför dem på fel sätt - eller inte alls. På landets alla apotek kan man alltid få stöd i sin läkemedelsanvändning.