Hivförebyggande medicin ska ges ut i Stockholm

1:46 min

Det hivförebyggande läkemedlet PrEP ska börja skrivas ut under högkostnadsskyddet i Stockholm, med start i oktober.

Män som har sex med män är den grupp som löper störst risk att få hiv i dag. Sedan en tid tillbaka finns förebyggande läkemedel som avsevärt sänker risken att smittas. Det kallas Preexpositionsprofylax, PrEP, och rekommenderas av NT-rådet som regelbundet ger rekommendationer till kommuner och landsting om nya läkemedel.

Även WHO och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att läkemedlet ska skrivas ut till riskgrupper. Studier visar att risken för att smittas minskar med över 80 procent för den som tar PrEP.

Hittills har finansieringen av projektet varit en stötesten, men nu skriver Liberalerna i Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande att läkemedlet ska börja skrivas ut i oktober.

Enligt Liberalerna kan omkring 200-250 personer i länet bli aktuella för att få medicinen, och patienterna får betala 2250 kronor per år.