”Mer måna om sitt rykte än människor i nöd”

2:04 min

Sexuella övergrepp mot hjälpbehövande är ett mycket utbrett problem bland internationella hjälporganisationer. Det konstaterades i en rapport från det brittiska parlamentet som publicerats i dag. I rapporten riktas stark kritik mot organisationerna för deras bristfälliga hantering av problemen.

– Hjälporganisationer har ofta varit mer måna om att skydda sitt eget rykte, än att skydda människor i nöd. En hållning som gränsar till delaktighet i brott, säger Stephen Twigg, ordförande för den parlamentariska kommitté som sammanställt rapporten om sexuella övergrepp.

Där beskrivs en mängd handlingar som har begåtts av internationella hjälparbetare, och FN-personal; sexuellt utnyttjande, trafficking och våldtäkt på barn, bland annat.

Rapporten initierades efter avslöjanden i vintras i brittiska medier om hur hjälparbetare från organisationen Oxfam begick övergrepp mot offer för jordbävningen i Haiti 2010. Sen dess har också kommit avslöjanden om liknande övergrepp i flera afrikanska länder, bland annat har det handlat om personal som arbetat med logistik och liknande för Läkare utan gränser.

Men problemen har funnits längre – den parlamentariska rapporten tar upp anmälningar som gjorts så långt tillbaka som 2002. Företeelsen har alltså varit känd mycket länge, men de anmälningar som gjorts har ofta inte lett någonstans.

Hjälparbetare som slagit larm har talat om en kultur av övergrepp där förövarna kunnat räkna med straffrihet.

Samtidigt framhålls att det bara är en liten minoritet som ägnar sig åt den här sortens övergrepp.

Rapporten föreslår nu att ett internationellt register över hjälparbetare som begått övergrepp ska upprättas, i ett försök att komma till rätta med problemen.