Ökande brist på kommunanställda

Behovet av personal inom kommunerna kommer att öka kraftigt det närmaste årtiondet. Det spår Kommunförbundet i en ny rapport som presenteras senare idag.
Fram till och med år 2010 kommer Sveriges kommuner att behöva anställa 57000 personer årligen, främst inom vård, skola och omsorg. En av anledningarna till rekryteringsbehovet är det stora antalet 40-talister som kommer att gå i pension. Kommunförbundet tror att det kan bli problem att få tag på utbildad personal, något som kan leda till att lönerna för kommunanställda ökar.