Värmeomslag ger fler besök på psykakuten

2:21 min

Väderomslag med värmebölja påverkar den psykiska hälsan i Göteborg negativt, det visar en nyligen genomförd studie vid psykiatrimottagningen på Sahlgrenska sjukhuset.

Upp till två veckor efter en kraftig temperaturökning ökade antalet akutbesök på mottagningen rejält enligt Hanne Krage Carlsen forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Då var det 25 procents ökning i antalet psykiatriska akutbesök.

Är det mycket?

– Det tycker jag är ganska mycket.

Hur värme påverkar riskgrupper som sjuka, sköra äldre och små barn i Sverige, vet vi ganska mycket om. Konsekvenserna för människor med psykisk ohälsa är betydligt mindre kända.

För några år sedan, när studien startade vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, var det studier från Australien och Asien som satte forskarna på spåren. De visade på ökad psykisk ohälsa vid värmebölja, med självmord och fler akutbesök inom psykiatrin.

– Så vi ville se om samma gäller i Sverige och Göteborg där det är tämligen måttliga temperaturer jämfört med det som vi ser i utlandet.

– Vår studie pekar på att värmeböljan kan få allvarliga konsekvenser för personer med psykiska åkommor.

Totalt har ca 80 000 akutbesök inom psykiatrin på Sahlgrenska mellan åren 2012 och 2017 behandlats statistiskt. En procent av materialet har valts ut, då väderomslaget varit som störst, från en genomsnittlig temperatur på 18 till 25 grader.

Det är en epidemiologisk studie, så varför antalet akutbesök inom psykiatrin ökat, med så mycket som 25 procent, upp till två veckor efter väderomslaget, har inte analyserats. Det får andra studier ge svar på. Men studien har rönt intresse och presenterats för kollegor i Sverige och Norden.

Betyder det att den värmebölja som råder nu kommer öka den psykiska ohälsan i Göteborg?

– Det har vi inte studerat, men det är ganska sannolikt att den gör det.