Skolor brister i normkritik och hbtq-kunskap

2:00 min

Just nu pågår Stockholm Pride för fullt. En av frågorna som lyftes på ett av de seminarium som hölls i dag var att många skolor brister i normkritik och hbtq kunskap i sex- och samlevnadsundervisningen.

– Olika icke normativa sexualiteter tas inte upp i skolundervisningen och då hamnar det på den enskilda eleven att ta över sex- och samlevnadsundervisningen, säger Jeran Rostam, vice förbundsordförande på RFSL Ungdom i Stockholm.

I februari i år släppte Skolinspektionen en rapport som också uppmärksammade problemet. Undersökningen pekade även på vikten av att ha en undervisning där elever tillsammans med lärare synliggör olika sex och samlevnadsnormer.

På en pressträff om Hbtq-frågor som hölls idag i Stockholm pekade Socialminister Annika Strandhäll på vikten av att öka kunskapen om Hbtq-frågor redan på lärarprogrammet:

– Det handlar just om att stärka kompentensen hos de medarbetare som arbetar inom skolan, säger Annika Strandhäll.