Ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre

2:39 min

Ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre. Det visar svensk och internationell forskning.

– Jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter, säger Maria Wivstad, agronom och enhetschef för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Enligt Maria Wivstad är det två faktorer som leder till att mullhalterna genomsnittligt är högre på ekologiska gårdar jämfört med konventionella. Den ena faktorn är att man på ekogårdar har mer fleråriga grödor med djupa rötter i vallarna, till exempel klöver.

Den andra faktorn är att man använder organisk gödsel i högre utsträckning än man gör inom konventionellt lantbruk som ju också använder konstgödsel. 

Mikael Wik är ekobonde i Adelöv i Tranås och sitter också med i styrelsen för Lantbrukarnas riksförbund i Jönköpings län. Även om han kan se att ekogårdar generellt sett har mullhaltigare jordar och därför kan hålla vatten något bättre än de konventionella, menar han att sommarens mycket långvariga torka och de speciella jordförhållandena i länet gjort att i stort sett alla bönder drabbats lika hårt.

Själv har Mikael Wik dock varit relativt förskonad från torkans negativa effekter. Detta eftersom han har installerat ett permanent bevattningssystem som tar vatten från en lokal sjö.

Men det är inte bara odlingssättet som kan påverka hur motståndskraftiga grödorna är mot torkan, utan också vilken sorts grödor man odlar.

Agronom Maria Wivstad vid SLU berättar att de äldre typerna av spannmål, så kallade gamla kultursorter, har visat sig tåla torka bättre än de modernare spannmålssorterna. Det har blivit särskilt tydligt under den här sommaren.