Påvens nya bud om dödsstraff kan få politisk effekt

1:49 min

På torsdagen publicerade Vatikanen en uppdatering av Katolska kyrkans katekes å påve Franciskus vägnar där kyrkan tar absolut avstånd från dödsstraff. Ulla Gudmundsson, tidigare svensk ambassadör i Vatikanen, tror att den nya texten kan ge politiska effekter.

Dominikansyster Madeleine Fredell är generalsekreterare för Kommissionen för rättvisa och fred i Stockholms katolska stift. Hon välkomnar den nya formuleringen.

– Det här betyder att vi har fått det svart på vitt, att det nu inte är acceptabelt med dödsstraff i någon enda situation.

Katolska kyrkan har länge varit motståndare till dödsstraff, något som även har gjorts tydligt av påve Franciskus föregångare. Den tidigare texten i katekesen var ett mycket starkt kritisk men inte absolut avståndstagande. Den nya formuleringen är en ännu tydligare uppmaning till alla länder som fortfarande har dödsstraff att avskaffa detta. Och det politiska syftet med den nya texten tydliggörs även i den skrivelse som Vatikanen publicerade på torsdagen. 

– Och det är ungefär såhär det brukar gå till när något förändras i katolska kyrkan, att det går från någon slags tveksamhet till en övertygelse och till sist blir det någon form av lagstiftning av det. Nu är vi framme i det här sista stadiet när det gäller dödsstraffet.

Ulla Gudmundsson var Sveriges ambassadör i Vatikanen mellan 2008 och 2013. Hon tycker den nya formuleringen är ytterligare ett tecken på att påve Franciskus är en modern påve. Hon tror även att den nya texten kan få vissa politiska effekter.

– Det betyder att katolska kyrkan i USA, ett land där man praktiserar dödsstraff, rimligtvis borde bli en tydlig röst mot dödsstraff. Jag kan också tänka mig att kyrkan blir en faktor i diskussionerna kring den diplomatiska relationen med Kina som också är ett land där man praktiserar dödsstraff, säger Ulla Gudmundsson.