Kritiken: Rysk minister sprider falsk information

2:15 min

Sveriges försvarsminister kritiserar sin ryske motsvarighet för att sprida falsk information.

Kritiken kommer efter att Rysslands försvarsminister hävdat att Nato fått tillgång till Finlands och Sveriges luftrum och territorialvatten.

– Det som beskrivs från den ryske försvarsministerns sida är felaktigt. Nato har inte obegränsat tillträde till vare sig finskt eller svenskt territorialvatten och luftrum. Det krävs särskilt tillstånd för varje statsfartyg eller statsluftfartyg som ska komma in på vårt territorium, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Peter Hultqvist är irriterad över ett uttalande i förra veckan av försvarsminister Sergej Sjojgu som citeras av nyhetsbyrån Interfax och återges av flera finska medier. Det gjordes efter att Sverige, Finland och USA undertecknat en avsiktsförklaring om fördjupat försvarssamarbete.

Den ryske försvarsministern hänvisade till ett avtal från i maj, som han hävdade ger Nato tillgång till finskt och svenskt luftrum och territorialvatten och att Sverige och Finland i gengäld får delta i Natos krigsövningar och använda Natos vapensystem. Det är alltså fel, säger den svenske försvarsministern.

– När det gäller övningsverksamheten så krävs det också särskilda tillstånd och det är ju diskussioner som förs mellan olika länder enligt ett särskilt regelverk. Sverige har en militär alliansfrihet och vi fattar våra egna beslut. Det här blir en felaktig beskrivning.

Det finska försvarsdepartementet kritiserade Sergej Sjojgu redan förra veckan, på samma sätt som det svenska gör nu. På det finska försvarsministeriets hemsida konstaterar myndigheten att det inte finns något avtal mellan Finland, Sverige och Nato, däremot avsiktsförklaringen mellan Finland, Sverige och USA.

Inte heller den ger USA någon särställning när det gäller tillträde till svensk eller finskt territorium, enligt det svenska försvarsdepartementet.
Peter Hultqvist har inte framfört några formella eller andra reaktioner till sin ryske kollega.

– Vi har inte tagit ställning till några reaktioner idag, utan det är ju utrikesdepartementet som ansvarar för den delen i sammanhanget, men nu när jag får frågan kan jag inte säga annat än att den beskrivning som ges är felaktig.

Har försvarsdepartementet föreslagit UD att UD borde reagera?

– Vi kommer att återkomma till den frågan.

Vad innebär det för relationerna om en annan försvarmakt ger en felaktig beskrivning av den svenska?

– Det är klart att det inte är bra för relationerna och det är därför jag också tycker att det är viktigt att markera att det här är inte en korrekt beskrivning, säger försvarsminister Peter Hultqvist.