Dödsstraff fördöms helt inom Katolska kyrkan

5:50 min
  • Påven Franciscus slår fast att dödsstraff är fel under alla omständigheter – och med det ändrar han den katolska kyrkans linje som fram till igår har varit att dödsstraffet är tillåtet i undantagsfall.
  • Hör Ulla Gudmundsson, journalist och tidigare Sveriges ambassdör i Vatikanen.