Ministrar enade om Sydkinesiska sjön

1:46 min

Under Asean-mötet i Singapore har medlemsländerna tillsammans med Kina enats kring en skrivelse om de fortsatta samtalen om Sydkinesiska sjön.

Kina, som hävdar rätten till hela Sydkinesiska sjön har tidigare hamnat i dispyter med Asean-länderna som gör anspråk på olika delar.

Men nu verkar det som att länderna bättrat relationerna.

– Det här är en milstolpe för strävan att upprätta en uppförandekod. Asean-länderna och Kina har enats kring en förhandlingsram som ska utgöra grunden för framtida förhandlingar om uppförandekoden. Det sa Singapores utrikesminister, Vivian Balakrishnan under gårdagens Asean-möte med Kinas utrikesminister.

Årets upplaga av Asean-ländernas utrikesministermöte, dit bland andra Kinas och USA:s utrikesministrar är inbjudna, fokuserar mycket på just Sydkinesiska sjön som varit föremål för dispyt de senaste åren.

Nu har man alltså tagit ytterligare ett steg i försöken att ta fram en så kallad uppförandekod som ska reglera ländernas agerande ute på den strategiskt och ekonomiskt viktiga Sydkinesiska sjön. 

I den nya skrivelsen verkar Asean-länderna har gett efter för Kina utom Vietnam som liksom tidigare höjer rösten mot Kinas agerande ute på havet.

Bland annat har landet fått med i skrivelsen att byggandet av artificiella öar som fungerar som militärbaser ska upphöra. En tydlig markering mot Kina som de senaste åren byggt flera artificiella öar och som ökat spänningarna mellan Aseans medlemsländer och Peking.

Utkastet innehåller även mer konkreta mål. Kina föreslår bland annat återkommande militärövning med Asean med tillägget att inga länder utanför regionen bör bjudas in, såvida inte samtliga parter är med på det. Skrivelsen ses som en tydlig signal till USA, menar analytiker.

Ett sätt att begränsa amerikanskt inflytande i regionen. Inte minst för att USA motsatt sig Kinas anspråk på hela Sydkinesiska sjön och har lierat sig med Asean-ländernas krav på tillgång till vattnet.