Få naturreservat till havs i Sverige

2:18 min

Det är bara en liten del av Sveriges naturreservat som finns till havs och som skyddar djur och växter från till exempel fiske eller utsläpp. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Kjell Grip, som tidigare har arbetat på bland annat Naturvårdsverket, har skrivit avhandlingen. Han har tagit fram statistik från Länsstyrelser runt om i landet som visar att det i dagsläget i Sverige finns över 4 200 naturreservat på land, men bara ett 70-tal naturreservat till havs.

 – Jag blev förvånad. Jag visste att det var en skillnad, men att skillnaden var så stor visste jag inte, säger Kjell Grip som har skrivit avhandlingen.
 
Sett till ytan är skillnaden också stor. På land finns mer än tre miljoner hektar naturreservat, jämfört med över 300 tusen hektar i haven.

Det finns flera olika förklaringar till det här, enligt de intervjusvar han har fått från talespersoner från Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna.

En förklaring kan vara bristande kunskap om havens biologiska mångfald, och att det inte funnits ett lika stort intresse från allmänheten att skydda marina områden.
 
– När det gäller den marina sidan så ser man ju inte på samma sätt behovet av att skydda de marina miljöerna som man gör på land.

Mer forskning behövs. Men eftersom kraven på att också skydda haven ökat på senare år, tror Kjell Grip att vi kommer se fler naturreservat i haven framtiden.

– Nu har man ju fått upp ögonen för det här. Och kravet på att skydda marina områden ställs från allt fler organisationer. Och man kan tänka sig att i framtiden med ytterligare teknikutveckling när det gäller undervattensundersökningar kommer intresset växa ytterligare.

Referens: Grip K. Marine environmental governance and management in Sweden from the 1960's until today. Stockholms universitet.)