Anundshög förstörs av cyklister och mc-förare

2:23 min

Skador orsakade av besökare vid Sveriges största gravhög, Anundshög utanför Västerås, är nu så stora att ansvariga överväger att begränsa allmänhetens tillgång till högen.

– Det som är ett stort problem är att vi har cyklister som cyklar upp på högen och vi har också folk som kommer med motorcykel och kör upp på högen, säger Jan Melander, stadsantikvarie i Västerås stad.

– Det gör att vi måste börja överväga om vi ska någon typ av staket längs högens fot, säger Jan Melander till P4 Västmanland.

Det är respektlöst att cykla på Anundshög, anser Bengt Wallén i Badelunda Hembygdsförening, men han tycker att det vore synd med ett permanent staket:

– Det önskar jag att vi inte ska behöva göra. Det är ju inte så snyggt att ha ett staket runt högen, utan det är att vika ner sig för folks dåliga omdöme.

Under hösten kommer stadsantikvarie Jan Melander i Västerås stad och länsstyrelsens antikvarie Ulla Bergquist att träffas.

Syftet är att komma fram till ett beslut i frågan om ett staket runt Anundshög.