Algblomning här för att stanna

Sommarens kraftiga algblommning var ingen engångsföreteelse. Algblommningen vid Sörmlandskusten kommer att fortsätta och i och med det är även den Sörmländska turistnäringen allvarligt hotad.Det hävdar Michael Tedengren, forskare och docent i systemekologi på Stockholms universitet.

Enligt Michael Tedengren är algblomningen inte den enda som kan komma att påverka den framtida turistindustrin i Sörmland negativt.

Michael Tedengren hävdar även att det finns risk för att fisken helt kommer att försvinna från Östersjön. I så fall skulle även det här allvarligt skada turistindustrin i länet eftersom fritidsfisket och upplevelseturismen i princip skulle försvinna.

Anledningen till algblomningen är delvis övergödningen och genom att minskat utsläpp av dessa skulle algblommningen på sikt kunna mildras, menar Michael Tedengren.