Just nu

Vårdhem fortfarande dåliga

Två privata vårdhem i Kalmar län för psykiskt sjuka har fortfarande allvarliga brister i verksamheten. Detta trots att de tidigare har fått hård kritik av Socialstyrelsen.
Vid en granskning i februari hade fyra av sju granskade privata behandlingshem i länet allvarliga brister, bland annat saknades vårdplaner och den psykiatriska kompetensen var inte tillräcklig. Även svordomar och nedsättande omdömen i journalerna förekom. Läget på hemmen har blivit bättre, men fortfarande har två av hemmen bristande ledning och oklara verksamhetsidéer. Dessutom har ett av vårdhemmen låtit bli att anlita läkare, trots att det skulle behövts, skriver Dagens medicin. Socialstyrelsen kommer att göra ytterligare besök vid de båda behandlingshemmen under nästa år.