Nu slår USA:s nya sanktioner mot Iran till

2:45 min

Under det kommande dygnet införs USA:s nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Det är en följd av att president Trump i våras beslöt att för amerikansk del säga upp det internationella avtalet om Irans kärnteknologi. Hotet om sanktioner har redan haft som effekt att den iranska ekonomin har lidit stor skada.

De senaste dagarna har det varit relativt omfattande protester på flera håll i Iran mot det allt svårare ekonomiska läget, bland annat i Teheran och i den heliga staden Qom.

En faktor som gjort att levnadsomkostnaderna blivit allt dyrare är att den iranska valutan sjunkit kraftigt i värde, och det kan ses som en direkt reaktion på de förestående sanktionerna.

Det var i maj som president Trump sa upp Iranavtalet med argument att det var en alltigenom fruktansvärd uppgörelse, och att Iran trots det fortsätter att utveckla kärnvapen och dessutom stöder terrorism, främst i Mellanöstern.

Bakom avtalet stod också till exempel EU och Ryssland och det har sanktionerats av FN:s säkerhetsråd. Men trots det så faller det i praktiken samman när USA lämnar det.

Och nu, i stort sett på dagen tre månader senare, träder en första omgång av nya amerikanska sanktioner mot Iran i kraft.

Det gäller bland annat Irans möjligheter att handla med dollar, det blir sanktioner mot iransk export av guld och andra metaller som stål och aluminium och import av exempelvis olika elektronikprodukter.

Om tre månader kommer sedan en andra omgång med än hårdare sanktioner, framför allt ett förbud mot nästan all iransk oljeexport.

Inga andra länder än USA står formellt bakom sanktionerna men det kommer att bli mycket svårt för till exempel europeiska företag att inte anpassa sig. Om de bryter mot USA:s sanktioner riskerar de själva att drabbas av amerikanska repressalier.

Tonläget mellan USA och Iran har blivit allt oförsonligare, och nyligen hotade Trump med vad som kunde tolkas som en kärnvapenattack, även om han sedan föreslog att han och president Hassan Rouhani ska träffas.

De senaste dagarna har det iranska revolutionsgardet genomfört en omfattande militärövning i och kring Persiska Viken vilket ses som en signal till Washington.

Och i USA har utrikesminister Mike Pompeo talat på ett sådant sätt att man kan tro att USA:s yttersta mål är att tvinga fram en regimförändring i Iran.