Hövdingar vill ha bättre pendling

Idag möttes Jönköpings och Östergötlands landshövding Lars Engqvist och Björn Eriksson i Ödeshög för att diskutera gränsbygdsfrågor.

Och en sak var båda överens om; att möjligheterna till att pendla mellan länen måste bli bättre.
Landshövdingarna besökte också Lysingskolan i Ödeshög och en handuppräkning bland eleverna visade att många vill gå gymnasiet i Tranås eller Jönköping, istället för Mjölby eller Linköping. De vill också ha expressbussar till Jönköping och Linköping.
En rad andra frågor kom också upp, även om inte någon av landshövdingarna kunde kommendera fram en simhall eller en hamburgerrestarang. Men Ödeshög och andra orter nära länsgränsen är ett gemensamt ansvar, säger Jönköpings landshövding Lars Engqvist.
- Det är en utav de kommunerna som ligger mellan två län och vi måste diskutera hur vi ska samverka.

Östergötlands landshövding Björn Ericsson nämner även arbetsmarknaden och på vilket sätt arbetsförmedlingen kan jobba över hela bygden som ett viktigt område att diskutera. De båda landshövdingarna pratade även om hur man kan utveckla turismen utmed Vättern.