Kraftig ökning av kriminella bolag – syns i konkurserna

2:07 min

Antalet bolag som drivs i syfte att begå brott ökar. Det syns bland annat i ökningen av konkurser, där bluffbolag kan ligga bakom mer än en femtedel av konkurserna.

Kreditupplysningsföretaget UC, som utvecklat ett särskilt bedrägerivarningssystem åt sina kunder inom bank- och finanssektorn, har märkt en kraftig trend när man undersöker företag som försatts i konkurs.

För två år sedan, när man började använda analysverktyget, ringde varningsklockorna i runt tio procent av fallen.

Nu har man indikationer på att bluffbolag kan ligga bakom 20 till 30 procent av konkurserna.

På Ekobrottsmyndigheten ökar samtidigt antalet ärenden med företag som kan kopplas till den organiserade brottsligheten.

– Vi kan se att det förekommer aktiebolag som startas i syfte att begå ekonomisk brottslighet redan från början, eller att de köps av en tidigare ägare med god kreditvärdighet, säger Henrik Lundin, strategisk ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten.

– Sedan används de för att till exempel begå kreditbedrägerier eller att ta upp lån som man inte har för avsikt att återbetala. Det förekommer i ökad utsträckning, säger Henrik Lundin.

I ett typiskt upplägg använder kriminella en målvakt för att starta ett aktiebolag. Sedan nyttjas företaget till max för att begå brott tills det slutligen försätts i konkurs.

– Livscykeln är ofta ganska kort. Man använder ett bolag för det syfte man har, till exempel kreditbedrägerier eller att skriva fakturor för att dölja svart arbetskraft. Det används kanske i några månader och försätts ganska snabbt i konkurs, säger Henrik Lundin.

– Ofta blir de skönsmässigt beskattade av Skatteverket som beslutar om skatter och avgifter. Eller så tar det ett tag innan det går i konkurs för att man inte upptäckt brottslighet i det. Då kan det ta längre tid och dessvärre användas i ett syfte att bara begå ekonomisk brottslighet. Men ofta är den ganska kort och då skaffar de här oseriösa och kriminella personerna ett nytt bolag med en ny målvakt, säger Henrik Lundin vid Ekobrottsmyndigheten.