#jagvillveta

Hur ska samhället integrera nyanlända bättre?

3:46 min

Bahman Salary som bor i Huddunge i Heby kommun, är orolig för unga som inte mår bra. Han vill veta hur samhället ska fånga upp dom bättre.

– Varför har politikerna inte en genomtänkt politik för att sätta nyanlända invandrare i arbete och utbildning? säger Bahman Salary som kom till Sverige som kvotflykting för 20 år sedan.

För att få svar på hans frågor om integration så skickade vid de vidare till Centerpartiet och Socialdemokraterna i Heby kommun.

– Integrationen måste lösas på riksnivå i kombination med lokal nivå. Det Centerpartiet vill göra på riksnivå är att införa obligatorisk samhällsorientering för asylsökande, och kombinera det med svenskundervisning, säger Marie Wilén, kommunalråd för Centerpartiet.

Carina Schön, oppositionsråd för Socialdemokraterna, är inne på behovet av kunna språket.

– Att snabbt kunna lära sig språket är ett måste för att komma in i samhället. För att vi ska kunna lyckas med det här så krävs det ett jättebra samarbete mellan arbetsförmedling, kommuner, ideella krafter och näringsliv, säger Carina Schön (S).

Mer svar på frågorna om integration i ljudklippet.