Mindre skogsområden en orsak

Finland inte lika hårt drabbat av skogsbränder

2:03 min

Finland och Sverige påminner mycket om varann då det handlar om skog och terräng. Trots det brukar Finland inte drabbas av lika omfattande bränder som Sverige.

– I Sverige är skogarna indelade i större områden, säger räddningsöverinspektör Rami Ruuska vid inrikesdepartementet i Finland.

Han jämför det med att se på ett lapptäcke uppifrån. I Finland är bitarna, alltså skogsområdena, mindre vilket kan vara en orsak till att räddningsarbetet är rätt smidigt .

Det här eftersom en mindre yta gör att branden inte nödvändigtvis sprider sig lika snabbt då åkrar och olika vattendrag förhindrar spridningen.

Det faktum att det finns gott om sjöar, älvar och andra vattendrag är till Finlands fördel. Det innebär kortare transportsträckor efter vatten vid släckningsarbete, vilket kan spela en stor roll då bränder ska släckas med helikopter.

Myndigheterna har också ett nätverk av personer inom brandväsendet ute i glesbygden.

– En bidragande faktor kan vara att det finns ett tätare nätverk av skogsvägar i Finland, säger Ruuska, hjälpen kommer snabbare fram.

Enligt honom är det svårt att ge ett exakt svar på varför Finland inte brukar drabbas lika hårt av skogs- och markbränder, det finns inga större undersökningar som ger svar på det. Men enligt Ruuska handlar det främst om att många faktorer spelar in.

Trots att Finland inte brukar drabbas av lika omfattande skogs- och markbränder som många andra länder, har det härjat en del stora bränder under den torra, heta sommaren. Det har handlat om områden på upp till 100 hektar, säger Ruuska och tillägger att det också handlar om tur och otur.

– Finland har haft lite bättre tur än Sverige den här gången, vi fick regn vid rätt tillfälle, säger Rami Ruuska vid inrikesdepartementet och tillägger att finländarna för det mesta tar brandvarningar på allvar.