Positiv till stort handelscentrum i Visby

Länsstyrelsen är positiv till att Flextronics industrilokaler på norr i Visby görs om till lokaler för handel i stor skala.

Men bara under förutsättning att det först görs en utredning för att ta reda på vad ändringen innebär när det gäller trafik, farligt gods och buller. Dessutom saknar länsstyrelsen underlag för vad en större brand i området skulle innebära.

Den intilliggande båtfabriken Nimbus har ju krävt garantier för att de ska få utöka sin produktion på fastigheten intill och oroat sig för vad en ändrad använding av Flex lokaler skulle föra med sig.

Men några sådana garantier tycker länsstyrelsen att det är vanskligt att ge.

Beslut om Flextronics lokaler får användas till handel tas av byggnadsnämnden.