Mängder av döda fiskar har hittats i Mälaren

2:23 min

Hundratals döda fiskar har hittats i Slätviken i Mälaren norr om Eskilstuna.

Eva Ringblom var en av dem som upptäckte de döda fiskarna.

– Ja vi upptäckte dem igår eftermiddag. En jättestor murarhink fick vi upp, abborre och gös.

Stefan Löfgren, limnolog, sötvattenbiolog, vid Sveriges Lantbruksuniversitet menar att det sannolikt beror på syrebrist.

– Jag vet inte vad det beror på egentligen, men jag skulle misstänka att det har med värmen att göra och det är dåliga syrgashalter i vattnet och att fisken mår dåligt av det. Syrgasens löslighet i vatten är temperaturberoende så ju högre temperatur man har ju mindre syrgas kan vatten lösa. Nedbrytningen av organiskt material och växter förbrukar syrgas och en hel del organismer förbrukar syrgas. Så det förvånar mig inte om fisken mår illa nu i varje fall i ytvatten och i absoluta bottnen.