Hopp om liten miljö­påverkan efter oljeutsläpp från fartyg

2:04 min

Arbetet fortsätter med att få bort oljan som läckt ut från fraktfartyget Makassar Highway som gick på grund utanför Loftahammar. De som jobbar med saneringen har gott hopp om att utsläppets påverkan på miljön ska bli liten.

– En stor del till varför jag känner mig hoppfull är på grund av det otroliga arbete som genomfördes förra veckan under själva räddningsinsatsen, när Försvaret, Kustbevakningen, MSB, Räddningstjänsten och många frivilliga hjälpte till. Det gör det lättare att göra finsaneringen som vi håller på med nu, säger Ola Karlsson, saneringsledare för Västerviks kommun.

Västerviks och Valdemarsviks kommuner har nu tagit över saneringsarbetet. Cirka 15 personer jobbar med att få bort oljan som slagit i land. Nästa vecka utökas styrkan till 30 personer. Målet är att saneringsarbetet ska vara klart i slutet av augusti.

Ett 30-tal öar i området har fått oljepåslag. En sträcka på totalt cirka 2 kilometer ska saneras. Oljan på klippor och stenar tas bort med bland annat bark, kvastar och murslevar.

Det är ett mödosamt arbete. Bengt Söderhagen från Gryt berättar hur mycket hans lilla arbetslag sanerat under dagen.

– Vi har väl klarat fyra meter i dag, säger han.

Det tar lite tid?

– Ja, det gör det absolut.

Christian Svensson, från Gunnebo är en annan av dem som jobbar med saneringen.

– Man får ha gott mod och bra arbetskamrater. Då går det bra, säger han.

Ingrid Håstad, jobbar på Sweco, och är där på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att se till att oljesaneringen görs på ett bra sätt. Hon tror att de negativa effekterna på miljön inte blir så stora på lång sikt, även om det kommer att ta tid för naturen att återhämta sig även efter oljesaneringen.

– Jag känner mig väldigt hoppfull. Vi kommer komma i mål, sen om det tar fyra, sex eller åtta veckor, det vet jag inte. Men det ser väldigt bra ut, säger hon.