Ny anläggning ska göra biogas av fiskrens

2:22 min

En biogasanläggning som ska använda fiskrens byggs just nu i Kungshamn.

Den är en del i en större satsning på att försöka ta tillvara på avfall från fiskindustrin på ett bättre sätt och därmed förbättra miljön, enligt Joel Oresten på företaget som jobbar med projektet.

– Vi kan plocka bort en hel del övergödning, som annars går ut i havet. Det handlar om kväve och fosfor. Vi kan ta bort 5 000 ton koldioxid som påverkar klimatet. Och vi kan minska antalet transporter, säger Joel Oresten.

Just nu byggs det för fullt precis bredvid havet vid Kungshamn på västkusten. Det är bygget av två tredjedelar av satsningen som nu har startat och de två delarna ska vara helt klara tills i början av nästa år.

Dels handlar det om en anläggning som ska rena vatten från fiskindustrin på ett bättre sätt än vad som görs nu och dels om en biogasanläggning, där bland annat fiskrens, som industrin har fått över, ska användas.

Det är en satsning som kostar närmare 100 miljoner kronor och där 30 miljoner kommer från det statliga Klimatklivet.

Planen är också att på sikt bygga en laxodling, där fodret ska komma från fiskrenset och där avfallet från odlingen i sin tur kan användas för att göra biogas.

– Det hela började med att vi ville göra mer med de restprodukter som finns i närområdet och minska miljöpåverkan, säger Joel Oresten.

Det är ovanligt i Sverige att man använder fiskavfall för att göra biogas, men det finns redan i till exempel Västervik.

– Det är ovanligt som huvudsakligt rötmaterial, säger Kalle Svensson på Energimyndigheten.

Svensson säger också att det finns utmaningar med att använda fiskrens för att göra biogas.

Det som är unikt med projektet i Kungshamn är helheten, menar Mats Eklund som är professor i industriell miljöteknik vid Linköpings Universitet.

– Här ska man utveckla vad vi kallar för ett bioraffinaderi. Här ska man skapa mervärde av de avfall som kommer från fiskindustrin och havet, säger Eklund.

Han säger att de som forskar inom området tycker detta är ett exempel på vad som är rätt väg att gå.

– Någonting som i det här fallet kanske har börjat som ett miljöproblem, nämligen att det finns problem med utsläpp till vatten ifrån fiskindustrin och ett avfallshanteringsproblem. Det måste vi lära oss att vända till en möjlighet och att vi kan skapa mycket mer värde ur det, säger Eklund.

Men bland boende i området finns en oro för att det ska lukta mycket från den nya biogasanläggningen.

– Vi gör allt vi kan för att det inte ska lukta och det tror vi verkligen på, säger Joel Oresten på företaget Renahav.