Fynd gjorda under marken i centrala Kristianstad

2:51 min

Just nu pågår arkeologiska utgrävningar vid vattentornet i Kristianstad. Under marken finns spår av kungar, krig och kultur. Och efter bara en dag har intressanta fynd gjorts.

I en grop på en parkeringsplats vid vattentornet, strax utanför Kristianstads stadskärna, står arkeologen Erik och mäter olika skikt i jorden. Han har grävt fram muren till fästningen som en gång påbörjades här i mitten av 1600-talet.

Han har även gjort andra fynd – keramik. Han visar upp en grå och jordig skärva som är mellan fem och tio centimeter lång.

– Det är jydepotte som är en dansk keramik gjord av kvinnor på Jylland. Den gjordes för extrainkomst till hushållet oförändrat under 500 år, säger Erik.

– Keramik är speciellt eftersom det är en kultur-, status- och handelsindikator. Så det är ett av de mest värdefulla fynden som finns inom arkeologin.

Syftet med utgrävningarna är att Kristianstads kommun vill undersöka platsen så man vet hur den kan användas i framtiden.

– Vi letar efter de stora strukturerna. Vi ser vad som finns kvar av ruinerna av fästningen. Vid de schakt vi dragit så ser vi de lämningar som finns kvar efter att man i mitten på 1800-talet tog bort fästningsvallarna, säger Claes Pettersson.

Utgrävningarna började i torsdags och kommer pågå i en vecka.