Giftig algblomning allt större problem för vattenverken

1:47 min

Vid riktigt stora ansamlingar av cyanobakterier i vattentäkter finns det risk att vattenverken inte klarar av att filtrera bort de giftiga ämnena.

Livsmedelsverket menar att de kommunala vattenreningsverken som hämtar sin vatten från sjövattentäkter, ska vara bättre rustade för att ta hand om giftiga alger.

– Det är viktigt för alla dricksvattenverk som använder ytvatten att vara förberedda och göra en sårbarhetsanalys av sin vattentäkt, säger Caroline Dirks, kemist på Livsmedelsverket.

Höga temperaturer i kombination med övergödning skapar en utmärkt miljö för de giftiga blågröna algerna. Blir halterna av giftiga alger för höga kan det innebära att giftiga ämnen hamnar i dricksvattnet.

– Om algblomningen är riktig stor kan det hända att vattenverket inte orkar med att filtrera bort allt och de giftiga ämnena kan då hamna i dricksvattnet, menar Caroline Dirks.

Problemet har redan drabbat några vattenverk i Sverige, men Caroline Dirks påpekar att halterna av de giftiga ämnena i dricksvatten aldrig överstigit de tillåtna nivåerna.
Det är i och med klimatförändringarna som problemet kan bli allt större, menar hon.

– Det ser vi också i andra länder att problemet blir allt värre och det har med klimatförändringarna att göra, säger Caroline Dirks.