Alliansen: Socialdemokraternas pensionslöfte "ogenomtänkt"

2:31 min

Ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften – att vissa pensionärer ska få upp till 600 kronor mer i månaden i pension – får nu hård kritik av de borgerliga partierna i pensionsgruppen som menar att det är ogenomtänkt och slår mot grundtanken i pensionssystemet.

Det var på första maj som Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven sa att pensionärer med en inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 kronor i månaden ska få 600 kronor mer i pension. Den särskilda höjningen skulle sedan trappas av till noll kronor vid en inkomst på 17 000 kronor.

Liberalernas Mats Persson tycker att förslaget är orättvist och underminerar tanken med pensionssystemen.

– Vi får inte skapa situationer där det blir orättvisa och där man ger en bonus till vissa och inte till andra, säger Mats Persson.

Och är det ett sådant problem med det här förslaget?

– Ja, det här innebär att vissa inte kommer att få den här bonusen och då kommer ställa sig frågan: varför jobbade jag extra? Varför jobbade jag heltid i stället för deltid när jag inte får mer i pension?

– Det är orimligt. Vi måste ha ett pensionssystem där varje år som jag jobbar också märks i pensionskuvertet, säger Liberalernas Mats Persson.

Ekot har talat med de borgerliga representanterna i den pensionsgrupp som styr systemet och där Socialdemokraterna och Miljöpartiet också är med.

De menar alla att förslaget slår mot själva grunden i systemet – att det man betalar in direkt ska påverka hur mycket man får ut och att den som väljer att jobba fler år och mer heltid också ska få mer i pension än den som har jobbat mindre.

Med Socialdemokraternas förslag kan resultatet bli att de får samma pension.

– Tilltron kan man minska om vissa grupper får ut proportionerligt för mycket jämfört med andra grupper som betalar in kanske till och med mer i pensionsavgift, säger Kristdemokraternas Lars Gustafsson.

De borgerliga pekar också på att det är tekniskt svårt att göra en sådan förändring i pensionssystemet. En alternativ lösning vore att i stället göra en särskild skattesänkning för den här gruppen pensionärer – men det vore dyrt och skulle slå mot grunden för pensionssystemet på samma sätt.

– Vi vill inte ha vissa bonusar för vissa grupper, för det skapar väldiga spänningar i pensionssystemet, säger Liberalernas Mats Persson.

De borgerliga pekar i stället på att skatten för alla pensionärer bör sänkas och att partierna i pensionsgruppen redan är överens om höja inkomstpensionen genom att höja åldersgränserna för när man kan ta ut pension och hur länge man har rätt att stanna på sitt jobb.

Dessutom ska garantipensionen förbättras och bostadstilläggen höjas och det arbetet behöver nu fortsätta.