Försäkringskassan: "Vi måste förutsätta att alla har arbetsförmåga"

4:56 min

- Det kan kännas olyckligt kanske i hennes fall.
Det säger Försäkringskassans enhetschef om att de skickade ett brev till Linn Peterson med rubriken "Välkommen till Arbetsförmedlingen".
Linn är döv och har Downs syndrom.

För att en funktionshindrad ska få aktivitetsersättning krävs att arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent. Bara diagnoserna i sig räcker inte för att styrka det, enligt Peter Stenebjer, enhetschef på Försäkringskassans avdelningen för funktionsnedsättning.

– Vi måste förutsätta att alla har en förmåga och utreda därefter. Vi vill att alla ska kunna arbeta självklart och hjälpa till med det, säger han.

Det slutgiltiga beslutet i Linns fall är inte fattat eftersom hennes pappa, som är hennes gode man, begärt och fått uppskov. Men i Försäkringskassans brev till Linn står att de gör bedömningen att det inte är medicinskt styrkt att hennes arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel. Detta trots två läkarintyg.

– Vi kan inte gå på diagnosen. Vi förutsätter inte att en diagnos medför att man inte har en arbetsförmåga. De papper som vi har fått in pekar på att det finns en förmåga just nu, säger Peter Stenebjer. 

Vad skulle det vara för förmåga? 

–  Det är det som vi fortsätter att utreda, beslutet är inte ännu fattat och vi har fått mer information i ärendet.

Linn har haft aktivitetsersättning sen hon gick ut skolan för 10 år sen, och det är den inkomst hon betalar hyra och mat med på sitt LSS-boende. Aktivitetsersättning måste alltid sökas om efter ett eller två år.

- Det finns en tro att det är nån slags förlängning, men vi måste göra en bedömning som att den vore ny. För det kan ha skett en förändring, säger Peter Stenebjer på Försäkringskassan.