Ålgräs och alger gynnas av sommartorkan

1:51 min

Vattnet har varit ovanligt klart denna sommar och det är positivt för det marina livet eftersom det betyder att färre näringsämnen läcker ut.

Siktdjupet har varit upp till 15 meter i sommar enligt de mätningar som gjorts på Tjärnö marinbiologiska station. Så klart vatten är det inte ofta och det innebär att vissa växter och djur i havet haft bättre förutsättningar i sommar.

– Normalt kommer det ut mycket näringsämnen, kväve och fosfor så havet har fått mycket mindre gödning än vad vi brukar få, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs Universitet.

Kerstin Johannesson har iakttagit att det inte varit samma påväxt på alger denna sommar och det har varit positivt för arten. Hon menar att det betydelsefulla och minskande beståndet av ålgräs i grunda vikar också haft det mera gynnsamt under den långa torrperioden i år och det finns fler fördelar med torkan.

– Vi har inte haft några algblomningar i år och då blir vattnet inte lika grumligt och ljuset når ner djupare, säger Kerstin Johannesson.

På östkusten har det ju varit lika torrt men där har det varit algblomningar men det beror på att det är organismer som inte är beroende av kväve eftersom de kan ta upp kvävet direkt ur luften.