Kommuner slarvar med lekplatskontroller

1:09 min

Mer än var tionde kommun besiktigar inte lekplatser som de har ansvar för, visar Ekots granskning.

När Ekot ställer frågan om senaste besiktningsprotokollet från varje lekplats är det mer än var tionde kommun som inte kan lämna ett protokoll från det senaste året.

Att årliga säkerhetsbesiktningar inte görs kan leda till allvarliga olyckor.

– Om man har en gungställning som är rutten så kan det innebära så allvarliga risker som dödsfall, säger Anna Strandberg som är konsumentverkets expert på lekplatssäkerhet.

Sju kommuner har inte gjort någon besiktning eller fört några protokoll de senaste tre åren. Detta trots att lagen säger att det ska göras.

– Det finns ingen speciallagstiftning för lekredskap men produktsäkerhetslagen hänvisar till de standarder som finns. Där står det att man ska besiktiga årligen, säger Anna Strandberg.

Varje år skadas uppskattningsvis 18 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka akutsjukvård efter olyckor på lekplatser.

Räknar man med dem som istället vänder sig till vårdcentraler eller tandvården är det runt 50 000 barn som skadas.

Alla olyckor går naturligtvis inte att förebygga men när det kommer till skador och fel på lekplatsredskapen ligger ansvaret hos den som äger och driver lekplatsen.

Det är inte bara säkerhetsbesiktningar och protokoll som saknas, även åtgärder av kända fel saknas.

– När vi har gjort kontroller bakåt så har man känt till felen men inte lagt några pengar på att åtgärda bristerna. Det är viktigt att inte bara besiktiga utan även att åtgärda dom brister man påträffar, säger Anna Strandberg, Konsumentverket.