Valet 2018 i Västerbotten

Gudrun Schyman tror på röd grön rosa regering

4:56 min

- Det behövs en förändring i riksdagen och ett nytt parti som F! kan göra mycket. Vi kan ha en röd grön rosa regering med de socialdemokrater som tror på solidaritet, säger Schyman.

I dag besökte Gudrun Schyman Umeå. Hon åker tåg och har många möten på tåget. Det var en entusiastisk partiledare i vår studio, full av tillförsikt. F! ligger kring två procent i opinionsundersökningar nu.

- Vi har legat högre och sammantaget ligger vi kring två, sa Schyman.