ETER ONSDAG 28 SEPTEMBER

Fördelar och nackdelar att vara en stor region istället för ett eget län. Vi pratar med några som har erfarenhet av att vara storlän. Nattliv och busliv - idag redovisade polisen sin syn på den gångna sommaren. Vi hör också en intervju med årets barnbibliotekarie, gotländska Christina Remén.